Geloof sake

Geloof sake; Hoe om gelowe te verstaan, Jood, Christen en Islam of Moslem.

Kom ons vra die vrae soos mag gelowiges oorlog maak, wie gaan hel toe en wie nie, wie bedreig nou vir wie, wie is die antichris en wie se geloof is reg of dalk nie?

 

1. Waar kom gelowe vandaan?

Vanaf Adam en Eva wat deur God geskape is staan God bekend as die Vader van alle mense. God die Vader is dus die insteller of skepper van die geloof. Alvorens mens nou kan begin moet mens eerstens vastel of enige geloof deur God die Vader geskep is. Kom ons kyk nou wat het gebeur;

Geloofs verdeling

 

Ons kan nou sien dat hierdie twee as enigste gelowe spruit uit die Skepper en nadat Moses se nageslag in Israel gevestig was word die Islam geloof in die ooste gevestig. Die Jode glo vandag nog dat die messiah nog moet kom terwyl die Islam glad nie glo dat daar ‘n seun sal kom nie. Dit was veral die voorspellings deur die profete en dan die voorskrifte wat kenmerkend is in die twee gelowe.

Ons moet ook in beide die gelowe opmerk dat jy geen ander God mag dien nie. Albei glo hulle sal gered word om hemel toe te gaan en tog wil beide gelowe nie die ander geloof vertrou as die weg na die hemel nie. Dit spruit maar bloot uit onkunde en is die gevolg van baie oorloe in die verlede.

In albei gelowe is die grootste wet dat jy eerstens die ware God met liefde moet dien en ook jou naaste met liefde en respek moet hanteer.

Geloof sake; Wie mag oorlog maak en mense doodmaak?

Niemand mag ‘n ander gelowige doodmaak of mishandel nie. In al die gelowe sal jy met die ewige dood in die hel gestraf word.

Nou vra veral die atiieste hoe kon hulle dan in God se naam oorlog maak en mense dood maak? Hulle gee selfs aan dat God wreed is en mense gruwel dade laat doen.
Enige persoon wat ander gode dien is boos en enige persoon wat nie in God glo nie is boos. Die gelowiges mag nie saam met die bose die duiwel dien nie en mag in God se naam oorlog maak om die heidene en bose uit te wis.
Ons moet egter God se wil gehoorsaam en nie mense se gierigheid of mense se haat gebruik om ander te dood in die naam van oorlog nie. Die VSA veg in Irak in ‘n oorlog teen Sadam Hosein. Duiwels of nie? Christen teen Islam? Israel veg teen die Palisteine. Is dit Joodse geloof teen Christene? Is dit reg of verkeerd?

In alle gevalle waar die een gelowige ‘n ander dood is dit verkeerd en kan daardie persoon of persone met die ewige dood gestraf word. Maak nie saak aan watter kant of watter rede daar geveg word nie.

Geloof sake; Wie gaan oordeel?

Ken jy die woorde ”…niemand gaan na die Vader behalwe deur My nie…”  Wat beteken dit?

Dit beteken dat God die Vader of dan Allah die mag aan Jesus gegee het. So maak nie saak wie dit wil glo of nie, Jesus gaan oor almal oordeel. Dan dink sommige eendag as hulle dood is gaan hulle voor God staan en “please explain”. Nee, dis heeltemal verkeerd. Jy sal deur jou lewe geoordeel word en die dag van jou dood gaan jy dadelik of na die doderyk of na die hemel.

Hoe gaan geoordeel word?

As jy ander mense haat, sleg van hulle praat, hulle vloek en beledig, dan is jy boos en duiwels en kan jy nie hemel toe gaan nie. Maak nie saak aan watter geloof jy glo nie. Jy kan nie duiwelse dinge doen en dan gered wil word nie.

Al is jy nou die wonderlikste atiies, al het jy nog nooit mense dood gemaak of mishandel nie, al lewe jy wonderlik saam met alle mense in pragtige liefde volle verhoudings kan jy nog nie hemel toe gaan nie.

Jy moet nog God die Vader met liefde dien volgens sy wil daarna moet jy mense liefdevol behandel.

Dit beteken dat jy nie ander gelowe mag beledig nie. Jy mag nie gelowiges vloek nie of sleg aan hulle doen nie. Jy mag nie oorlog teen gelowiges maak nie.

Jy mag slegs die bose beveg. Die duiwel bestry. Daarom mag jy ook nie mense met die dood straf nie want jy mag nie oordeel nie. Jy mag hulle egter in tronke sit met die doel om die “ander” mense te beskerm. So mag jy ook die bose dade straf.

Die wat oordeel sal veroordeel word. Pasop!

Hoe moet Christene dan nou die ander gelowe hanteer?

Jy hoef nie in hul geloof te glo nie maar dit bloot respekteer. Christene sal die Joodse geloof veral erken in die ou testament. In die geval van Islam of Moslem is dit die Quran. Jy mag ander denominasies of dan tiepe gelowe met ander name ook aantref maar jy sal dit erken as die Quran waarin hulle glo.

Die maklikste is laat hulle geloof sake met rus. Erken hulle as bloot kinders van die Vader en los die oordeel aan Jesus. In die geval van Islam mag jy vind dat hulle Jesus wil beskou as profeet weens die naam. Jesus is egter ‘n noemnaam wat Jesus aanneemlik vind. Sy regte name is Jeshua Christus en Jesus het ook ‘n hemelse naam.

As die mense uitvra oor die oordeel van die gelowiges dan wys Jesus hulle daarop “Ek het nie gekom om te oordeel nie maar om te red”. Hieruit is dit duidelik dat Jesus nie gekom het om met die mag van die Vader te kyk wie Hy gaan veroordeel nie maar eerder om te kyk wie Hy kan red.

Wie is die antichris, wie is reg of verkeerd?

Baie Christene wil altyd oordeel deur voor te skryf. Deur ander gelowiges, ander Christelike kerke, ander rasse en tale te oordeel as verkeerd. Net sy kerk is reg. Pasop vir die duiwel en die verleier wat die antichris vorm. Hulle staan nie vir die geloof in die Vader maar mislei die mens met verdraaings van die Christelike geloof.

Die antichris sal vir jou vertel Jesus was nie aan ‘n kruis gemartel nie maar aan ‘n paal. Dan weet jy dis verkeerd en duiwels. Dit is dus misleidend.

Jy moet jou herder se stem erken. Jy moet sy voorbeeld volg. Jy moet die duiwel erken en die duiwelse of bose vermy. Jy moet slegte dinge vergeet, wegdoen daarmee in jou eie lewe.

Jy moet jou God dien met liefde en jou naaste se liefde soos jouself. Dan en slegs dan kan jy gered word.

Wat van die kruis?

Die kruis is waar Jesus gemartel was en as die volmaakte offer vir die vergewing van ons sondes gelei het. Jesus mag dus ons sonde vergewe en ons sodoende versoen met die Vader.

Wat van Geeste en Engele?

Gaan lees die e-boek “Die Skepping se Gees”

Groetnis met jou geloof sake.

##############################

One Reply to “Geloof sake”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *