SAAI Stigting se ontwikkelings

 

Afrikaans

Kyk na die SAAI Stigting se nuwe webwerf. Jy kan ook aansluit by die SAAI Stigting en saam beplan.       stigting

Beantwoord asseblief die volgende;

Wie gaan die ontwikkeling doen?

SAAI Stigting doen die beplanning saam met ontwikkelaars en medium tot groot Nyweraars. Ons sal ook Europa vra om te help.

Hoe gaan die bouprojekte hanteer word?

Daar sal kwotasies gevra word van kontrakteurs wat aanvra vir bouwerk. Daarna sal ‘n komitee kontrakteurs aanstel vir die verskillende projekte.

Wie gaan die stadsraad vorm, nog voor daar een gekies kan word?

Die ontwikkelaars, nyweraars en SAAI Stigting sal mense aanstel wat soos ‘n munisipaliteit die gebied bestuur.

Hoe gaan tenders en kontrakte toegeken word?

Geen BEE sal gevra word nie, en kontrakte sal toegeken word aan die goedkoopste tender van kontrakteurs of verskaffers wat in staat is om die werk waarvoor getender
te kan doen. Hulle sal eers ge-oudit word alvorens hulle mag tender.

Gaan daar ook seviele werk wees?

Ja groot werk van sakesentrums, behuising, paaie en infrastuktuur word beplan.

Hoe lank gaan die projekte duur?

Beplanning is tot 2015 en die totale projek sal 10 jaar duur. Alhoewel die projek voltooi sal wees sal die uitbreidings nooit ophou nie.

Hoe groot gaan die projek wees.

Dit word ge-ag die grootste in Afrika te wees. Die basis word beplan op ‘n aanvang om 304 000 mense te vestig. Ons verwag daarna ‘n spontane reaksie van 1 tot 3 miljoen mense wat op die een of ander wyse betrokke sal wees. Persoonlik noem ek dit die “skok wat Afrikaners gaaf tref.”

5 Replies to “SAAI Stigting se ontwikkelings”

  1. If mans only would have opportunity invest in the topic, such persons sure should procede that, because it is simply proper thing presentation of it and every normal person should pay attentionto that. Because it is so important also is significant not tosingle individual, however really for the many. Thanks a lot!

  2. I have change the comment structure due to the large amount of comments. I receive currently about 200 per week.
    Thank you
    Deon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *