Bybel en Quran; Koran: Wie is God?

Wie is die God wat Islam aanbid?  Is dit ‘n afgod wat die Moslems aanbid en wat van die Jode wat nie in Jesus glo nie? Wie en wat beskryf die Quran of Koran?

Een van die vrae is hoe kan ek skryf dat dit nie afgode is nie en hoe kan die mense hemel toe gaan as hulle nie Christene is nie?

Wie is die God?

Soos in die ou testament word in die Quran geskryf dat God die aarde geskep het. Dat God die hemel en aarde in ses dae gemaak het. Dat God Adam en Eva geskep het. Dat God Adam en Eva in die Paradys geplaas het. Dat die Duiwel of Satan Adam en Eva laat sondig het. Dat God die aarde met water vernietig het en vir Noag gered het.

Hulle aanbid die lewende God van Abraham, so ook  die God van Josef in Egipte en van Moses wat die Jode uit Egipte gelei het.

Islam erken dat die Godsdiens by Die Jode begin het maar hulle hou oor die algemeen nie van die Jode nie.

Ek wil vra hoekom het die Vader die Egiptenare getref met plae en hoekom het God hulle hart verhard. Dit was duidelik dat Hy sy mag as lewende God wou bekend maak en Hy wou dat die Egiptenare in die lewende God glo. Die Godsdiens het dus versprei onder die ander volke.

Die Islam geloof het sy ontwikkeling dan vanaf Moses verder in Saudi Arabia gehad. Dis net langs die roete waar God die Israeliete laat rond trek het voordat die Israeliete die beloofde land kon intrek. Die nasie was die Arabiere en die taal Arabies. Hiervandaan het die geloof na lande soos Irak, Iran en India versprei.

Hieruit is dit dus baie duidelik dat die Quran die lewende God voorstaan en word die lewende God as enigste God aanbid. Die skepper van hemel en aarde.  Die lewende God is dus baie duidelik.

Die naam Allah is nie belangrik maar vir die gene wat die duiwel in alles wil sien is die naam god ook maar duiwels in oorsprong net soos kersfees. Dis egter nie van belang maar die vraag is wie is die God wat aanbid word?

Die Bybel se ou testament wat maar die meeste van die Joodse godsdiens beskryf is die mees volledigste en akkuraatste. Dis egter ook duidelik dat God ‘n godsdiens vir Islam geskep het wat by hulle kultuur pas. Kom ons gaan nou na die ander vraag toe.

Hoe kan ons skryf dat Islam of Moslem ook kan hemel toe gaan?

Soos die Joodse geloof glo Islam nie in Jesus as die seun van God nie. Nou soos Adam en Eva en die hele mensdom ook kinders of seuns en dogters is van die lewende God so was Jesus ook. Maar Jesus was ook soos Adam deur God gemaak. Al was Jesus in die baarmoeder van Maria geplaas. Jesus het dus nie ‘n aardse vader gehad nie. Dit glo die Jode en Islams nie. Ook aan die doel van die kruisdood glo hulle nie.

Islam en die Jode glo wel dat Jesus ‘n goeie gelowige mens was. Uit die Quran is Jesus ‘n profeet wat nie korrek is nie want net God kan mense aanstel as profeet. Jesus word deur Christene as meer as ‘n profeet geklas.

Gaan Jode en Islam dan nou hel toe?

God skep die gelowe. Al die gelowe met die doel om mense te red. “Ek het nie gekom om te oordeel maar om te red.” Dit was Jesus se antwoord op die vraag.

Dit is dus duidelik dat die oordeel eerstens geskied volgens die wil van die Vader en daarna volgens die wil van Jesus. Die Vader bly dus die hoof. Jesus as God gaan oordeel en nie mense nie. Mense mag dus nie oordeel nie maar Hy sal elke mens op sy eie oordeel volgens elke mens se eie hart.

Baie sal vir jou vertel dat dade jou nie kan red nie. Dis waar. Dade kan jou egter in die hel laat beland.  Jesus kan volgens die Vader se wil ook oor Islam en die Jode oordeel want die Vader het daardie mag aan sy seun toegeken.

Al mis ek die nuwe testament in die Quran is dit my persoonlike afleiding dat dit nie in die Quran of Islam geloof se kultuur pas nie. Hulle verkies Mohammed en daarom glo ek dat dit die rede is waarom God daardie geloof aan hulle toegeken het. ( Die Quran is saamgstel tussen die jaar 600 en 800 en die Bybel in die orde van 400 n.C)

Mohammed soos Moses en ander profete is nie volmaak of perfek nie. Profete maak foute en daarom het God mense verstand gegee om te kan verstaan wat God se wil is. Die profete moet ons dus saam sien as mense wat die wil van God moet verduidelik aan mense. Hulle is dus belangrik maar is nie die God nie.

Daar is mense wat die verskil in Bybel (ou testament) en Quran as alles boos wil sien. Daar is wel verskille in die Quran en Bybel maar ons moet eerder die ooreenkoms sien uit die verskillende bronne en nie net fout soek nie.

Die kern oor die vrae is dus dat die ander gelowe nie deur God geskep is om mense hel toe te stuur nie. Die lewende God skep gelowe om mense as sy kinders te red en plaas hulle dan in Sy hemel.

Lees nou ook die ander artikels oor die sake op hierdie webwerf dan sal dit duideliker raak.

Groetnis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *