Afgode en gelowe, Bybel en Quran. Wat is afgode en gelowe?

Afgode en gelowe in die Bybel en Quran. Die afgode en gelowe is na aanleiding van ‘n oom wat dink dat Joshua ander gelowe verdryf het uit Israel. Ons moet dit eerder sien as die dien van afgode en nie gelowe nie. Gelowe beteken die dien van die ware God maar kan verskil in groepe mense asook oor die besonderhede en vorm. Dus verskillende gelowe of denominasies.

Die ou Testament: Afgode en gelowe in Bybel tyd.

Afgode en gelowe kan ons vervat met Josef in Egipte. Josef het voor sy dood voorspel dat God hulle sou uitlei uit Egipte. Die Egiptenare het nie in God geglo nie met die uitsondering dat Josef as dienaar van die ware God in Egipte erken was. Die Egiptenare het veral in sterre geglo.

Adrammalek en Anammelek was van die vroegste afgode en het ingesluit om kinders as offer te verbrand. So ook die afgod Molek. Min was bekend oor die afgode.

Die bekendste was Baal wat ‘n vrugbaarheids afgod was. Dit het diere soos varke en honde ingesluit asook prostitusie. Die priesters van Baal en die tempels moes vernietig word maar het vir nog jare voortgeduur. Asjera was ook in Palestina vereer as godin. Sy was beskou as Baal se vrou.

Daar was baie afgode soos Zeus. Hy was die god van die Grieke en Romeine. Die Romeine het hierdie god Jupiter genoem. Dan was daar Mammon die geld god, Sukkot-Benot was die afgod van die Samiritane wat afkomstig was uit Babel.

Towery en waarseery is verbied want dit was ook afgodery . Dit het in verband gestaan aan medisyne en toor middels wat vermeng word en loop uit op omgang met geeste, bygeloof en afgodery. Dit kan ook in verband gebring word met voorvader geeste en bose geeste.

Ons moet egter nie waarseery met die profetiese sienings verwar nie. Die verskil is juis tussen die ware God se sienings en voorspellings en die van afgode en bose geeste.

Die God van Abraham, Isak en Jakob.

In die afgode en gelowe van godsdiens moet ons almal wat in die profesie en geloof in die ware God as gelowe of gelowiges beskou.

Ons weet hoe die Egiptenare deur God gestraf was en in die Rooisee verdrink het. Moses en Joshua veg teen die Amelakiete. Terwyl Moses sy kiere omhoog gehou het, het Israel gewen. Anders het die Amelekiete gewen. Hieruit het God bewys dat Hy die ware God was en nie al die ander nasies se afgode nie.

Israel het in die beloofde land in getrek met die meeste geskrifte en is eers na Christus in die Bybel opgeneem.

Die Ooste

Die Islam of Moslem geloof bevat weinig geskrifte wat handel oor Noag se tyd en daarvoor. Die meeste gelowe verwys na die ark as skip van Noag (Noah) en wynig is as ouer bekend onder die ooste se gelowe. Dis ook onbekend of God ‘n groot rol gespeel het buiten die Quran want ons het meer te doen met Buda wat ook ‘n afgod is. Ons kan Buda beskou as die moderne oosterse afgod.

Die Quran beskryf Moses en die profete daarna se voorskrifte en is meer bekend as die midde Ooste se Heilige Quran. In die Quran word net soos in die Ou testament van die Bybel gemaan teen afgodery. Vandaar dat die midde Ooste se mense baie fyngevoelig is teen ander gelowe.

Dien jy jou God, dan dien ek myne.

Nou ja dis baie se siening om die vrede te bewaar tussen verskillende gelowe. Ons vind egter die antwoord daarin dat die ou testament van die Bybel en Quran egter dieselfde God aanbid. Die name soos Vader, Abba, Jahweh, Allah, Elohim ensomeer en daar is baie meer beteken maar almal God die Vader in verskillende tale. Dit verwys na die Skepper van Hemel en aarde en die Vader van Adam en Eva wat ook maar die Vader van die mens beteken. Die God van Abraham, Isak en Jakob.

Die Bybel.

Baie mense dink dat die Bybel reeds geskryf was in Moses se tyd. In daardie tyd was dit egter los geskrifte. Sommige het tydens oorloe vernietig geraak. Ook het die rolle nie beskik oor ‘n lang lewe nie. Die wat ons vandag ken as ou testament was eers in die jaar 1400 voor Christus begin en eers 400 na Christus saamgestel soos ons dit vandag ken. Dit word ook aanvaar dat die geskrifte wat soms uit prente bestaan het eers werklik in skrif vorm tydens Moses ontstaan het. Voor Moses kon die mense nog nie lees en skryf nie en het gebruik gemaak van tekens, prente en vertel van geslag na geslag

Die aarde wat roteer teen 1670 km/uur by die ewenaar en deur God geskep was word dikwels vandag ontken as God se skepping. Die Bybel word deur mense as vals beskou en word die aarde deur evolusie voorgestaan as die skepper. Dis ook ‘n soort afgod in die moderne era.

 

2 Replies to “Afgode en gelowe, Bybel en Quran. Wat is afgode en gelowe?”

  1. So far so good! Your thoughts are amazing and I have no doubt in this. I personally Never believe mass media or even low standard writeups. You are amazing and thoughtful. Keep it up. Dr Mathew hall , I have a almost free offer just for you. https://goo.gl/qK5ZYZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *